Sławonia jest to historyczna kraina Chorwacji, usytuowana we wschodniej części kraju. Sławonia obejmuje swoim obszarem teren wokół rzek Sava oraz Drau aż po Dunaj na wschodzie. Regiony Baranija i Syrmia na wschodzie Chorwacji zaliczają się również do Sławonii. Interesującymi zabytkami które szczególnie warto zwiedzić w tej części Chorwacji to: Katedra Josipa Jurja Strossmayera (Đakovo), Vučedol (Vukovar), Twierdza (Osijek) oraz miasto Ilok.